Vedtatt byggestart for Solåsen!

Vi har en gledelig nyhet!

Vi har nettopp løftet våre forbehold for igangsetting, og varslet byggestart av samtlige 43 boliger på Solåsen i Lier Hageby. Overtagelser for boligene blir i perioden 1. februar til 30. april 2025!

Grunnarbeidene på tomten starter i november-desember 2023, og arbeider med selve bygningene vil ha oppstart i februar-april 2024. På nyåret vil også tilvalgsprosessen for boligene begynne, og da blir kjøperne kontaktet av tilvalgskoordinator for å begynne med valgene for sine nye boliger.